SAMEN voor een plezierige en veilige (sport)omgeving

SAMEN voor een plezierige en veilige (sport)omgeving

Iedereen moet in zijn of haar vrije tijd plezierig en veilig kunnen samenkomen, sporten, spelen en zijn of haar vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren zonder dat zij in aanraking komen met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook. Voor iedereen is het fijn als we samen met alle sporters, vrijwilligers en andere betrokkenen zorgen voor een plezierige en veilige (sport)omgeving.

In 2018 hebben we in Hengevelde het initiatief genomen om gezamenlijk met de sportverenigingen en de Stichting Sport en Gemeenschapscentrum Hengevelde invulling te geven aan het thema Sociale Veiligheid. Vanuit dat initiatief is de Werkgroep SAMEN opgericht. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen en de vertrouwenscontactpersonenKaren Bornebroek en Henk Meijer.

Als handbalvereniging W.H.C. zijn we ook bij dit initiatief aangesloten. Voor meer informatie hierover verwijzen we je daarom graag naar de website www.sameninhengevelde.nl. Hier vind je alle achtergrondinformatie en natuurlijk ook de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen. 

Respect – Plezier – Eigen verantwoordelijkheid – Veiligheid – Trots


Afdrukken   E-mailadres