SAMEN in Hengevelde

SAMEN in Hengevelde

In een dorp als Hengevelde wordt veel vrije tijd met elkaar doorgebracht. Iedereen geeft hier op een eigen manier invulling aan. Samen willen we dat dit op een plezierige wijze gebeurt. Het NOC-NSF heeft duidelijke richtlijnen hierover en adviseert om vertrouwenscontactpersonen aan te stellen.

De SSGH heeft vorig jaar het initiatief genomen om gezamenlijk met alle sportverenigingen in Hengevelde aan dit advies invulling te geven. Vanuit de SSGH is daarom de werkgroep Samen opgericht om gemeenschappelijk met alle sportverenigingen van Hengevelde sociale veiligheid onder de aandacht te brengen.

Werkgroep Samen bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen SSGH, Cupido, W.H.C., W.V.V‘34 en de Wegdamse TC. Daarnaast maken de twee vertrouwenscontactpersonen, Henk Meijer en Karen Bornebroek, deel uit van de werkgroep.

Voor iedereen is het fijn als we samen met alle sporters, vrijwilligers en andere betrokkenen zorgen voor een plezierige en veilige (sport)omgeving. Om die reden zijn de leden van de werkgroep de afgelopen maanden o.a. bezig geweest met het schrijven van het handboek sociale veiligheid, het opzetten van de website www.sameninhengevelde.nl en het creëren van borden waarop aandacht wordt gevraagd voor de vijf kernbegrippen waar werkgroep Samen voor staat:

• Respect
• Plezier
• Eigen verantwoordelijkheid
• Veiligheid
• Trots


Afdrukken   E-mailadres